18 NİSAN 19 NİSAN 20 NİSAN 21 NİSAN
AFİFE JALE MÜFİDE KADRİ    


 Onkolojide Son 2 Yılda Pratiğimizi
 Değiştiren Gelişmeler
 Oturum Başkanları:
Hüseyin Bora,
 Özlem Yavaş Ata

 Radyasyon Onkolojisi
 
Evrim B. Metcalfe
 

 
 Konferans: Onkolojide Adaptif
 Hücresel İmmünoterapi

 Oturum Başkanları:
Sema Anak,
 Nazan Çetingül

 Konuşmacı:
Ercüment Ovalı

 

   


 Onkolojide Son 2 Yılda Pratiğimizi
 Değiştiren Gelişmeler
 Oturum Başkanları:
Meriç Sengöz,
 Murat Dinçer

 Radyasyon Onkolojisi - Alaattin Özen

 Pediatrik Onkoloji -
Murat Elli
 

 
 Türk Histiyositoz Protokol Çalışması
 Oturum Başkanları:
Faik Sarıalioğlu,
 Erol Erduran

 Konuşmacı: Ömer Devecioğlu