18 NİSAN 19 NİSAN 20 NİSAN 21 NİSAN
AFİFE JALE SEMİHA BERKSOY HALİDE EDİP ADIVAR MÜFİDE KADRİ

 
 Tümör Konseyi: Meme Kanseri
 (Neoadjuvan Tedavi Yaklaşımları) 

 Oturum Başkanları:
Pınar Saip,
 Nuran Şenel Beşe

 Panelistler:
 Genel Cerrahi -
Lütfi Doğan
 Radyasyon Onkolojisi -
Gül Alço
 Radyasyon Onkolojisi - Işık Aslay
 Radyoloji - Levent Çelik
 Tıbbi Onkoloji -
Gül Başaran
 Tıbbi Onkoloji -
Meral Günaldı
 

 
 Tümör Konseyi: Sarkomlar
 (Ekstremite Dışı Sarkom Olguları)

 Oturum Başkanları:
Beste Melek
 Atasoy, Nil Molinas Mandel
 
 Panelistler:
 Genel Cerrahi -
Selman Sökmen
 Radyasyon Onkolojisi
 
Didem Çolpan Öksüz
 Tıbbi Onkoloji -
Mert Başaran
 Tıbbi Onkoloji -
İlhan Hacıbekiroğlu
 

 
 Tümör Konseyi: Baş Boyun
 Kanserleri (HPV Pozitif Hastalık)

 Oturum Başkanları:
Şefik İğdem,
 Feyyaz Özdemir

 Panelistler:
 KBB -
Günter Hafız
 Radyasyon Onkolojisi -
Vildan Kaya
 Radyasyon Onkolojisi -
Mehmet Şen
 Tıbbi Onkoloji -
Ayşegül Kargı
 Tıbbi Onkoloji -
Burak Civelek
 

 
 İnteraktif Olgu Sunumları
 Oturum Başkanları:
Sema Vural,
 Handan Dinçaslan, H. Ahmet Demir

 Tartışmacılar:
Ayşe Hiçsönmez,
 Gökmen Kahiloğulları

 Yüksek Dereceli Glial Tümörü
 
Metin Demirkaya

 
 Panel: Erken Evre Meme
 Kanserinde Güncel Durum
 Oturum Başkanları:
 
Ahmet Demirkazık, Zeynep Özsaran

 Nod Negatif Erken Evre Hastalıkta
 Endokrin Tedavi vs. Kemoterapi?
 Kimlere?
-
Başak Öven

 

 
 Panel: Malign Melanom
 Oturum Başkanları:
Taflan Salepçi,
 Cem Uzal

 Lokal İleri Hastalıkta Kimlere
 Radyoterapi?
-
Görkem Aksu

 Adjuvan Tedavi Yaklaşımları
 
Mesut Şeker

 
 Panel: Ürotelyal Kanserler
 Oturum Başkanları:
Durmuş Etiz,
 Orhan Türken

 Lokal İleri / Lokalize Hastalıkta
 Cerrahinin Yeri
-
Turhan Çaşkurlu

 Mesane Koruyucu Yaklaşımda
 Güncel Durum
-
Hakan Bakkal

 
 Panel: Rabdomiyosarkomda Güncel
 Gelişmeler
 Oturum Başkanları:
Mehmet Akif
 Özdemir, Erol Kısmet, Serhan Küpeli

 Cerrahi - Orkan Ergün

 
 Panel: Metastatik Meme Kanseri
 Oturum Başkanları:
Erhan Gökmen,
 Ayfer Haydaroğlu

 Her2+ ve Triple Negatif Hastalıkta
 Gelişmeler
-
Muhammed Ali Kaplan

 Hormon Pozitif Hastalıklar
 
Ömer Dizdar

 Lokal ve Metastazlara Radyoterapi
 Yaklaşımı
-
Melis Gültekin
 

 
 Panel: Palyatif Bakım
 Oturum Başkanları:
Alpaslan
 Mayadağlı, Mustafa Yaylacı

 Kanserde Ağrı ve Beslenme
 
Hakan Gamsız

 Psikososyal Destek -
Deniz Yamaç

 Ülkemizde Palyatif Bakım Hizmetleri
 
Filiz Çay Şenler


 Sözel Bildiriler (Baş Boyun)
 Oturum Başkanları:
Fazıl Aydın,
 Musa Altun

 S-14: Nail Paksoy
 S-17:
Gizem Kaval

 
 Sözel Bildiriler (TPOG)
 Oturum Başkanları:
Atila Tanyeli,
 Nilgün Kurucu

 SP-04:
Deniz Kızmazoğlu
 SP-05:
Melis Gültekin
 Tartışma:
Deniz Tuğcu

 
 Sözel Bildiriler (Meme)
 Oturum Başkanları:
Nezih Meydan,
 Melek Yavuz

 S-03: Mustafa Karağaç
 

 
 Sözel Bildiriler
 (Hematoloji, Sarkom, Diğer)
 Oturum Başkanları:
Gökhan
 Kandemir, Dilek Ünal

 S-07:
Semra Paydaş
 S-09:
Yakup Ergün
 S-10:
Niyazi Volkan Demircan
 S-11:
Metin Demir
 Tartışma:
Ahmet Deniz Meydan
 


 Sözel Bildiriler (TPOG)
 Oturum Başkanları:
Ayşegül Ünüvar,
 Kudret Çağlar

 SP-07: Ekrem Ünal
 SP-09:
Ömer Kartal
 SP-12:
Emre Çapkınoğlu
 
 
 
 
 
 Panel: Nöroendokrin Tümörlere
 Yaklaşım
 Oturum Başkanları:
Metin Özkan,
 Sezer Sağlam

 NET’te İnvaziv Radyoloji
 Seçeneklerimiz Nelerdir?

 
Sadık Bilgiç

 
 
 
 
 Açılış Oturumu
 Oturum Başkanları:
Emel Ünal,
 Mahmut Gümüş, Esra Kayta Sağlam

 Açılış Konuşması - Emel Ünal
 Açılış Konferansı: Tümör İmmünolojisi ve 2018 Nobel Tıp Ödülü’nün Önemi -
Emin Kansu
 
 Ödül Töreni
 UKK Yayın Ödülleri
 Prof. Dr. Namık Çevik Anısına -
Faik Sarıalioğlu
 Prof. Dr. Reha Uzel Anısına -
Sedat Turkan
 Doç. Dr. İbrahim Türker Anısına -  Necati Alkış
 Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Onkoloji Araştırma  Ödülleri
 
Nijad Bilge Ödülü - Nijad Bilge
 
TTOD Araştırma Ödülleri
 
TROD Yayın Ödülleri