18 NİSAN 19 NİSAN 20 NİSAN 21 NİSAN
AFİFE JALE SEMİHA BERKSOY HALİDE EDİP ADIVAR MÜFİDE KADRİ


 Tümör Konseyi: GIS Kanserleri
 (Rektum Tümörleri)

 Oturum Başkanları:
İlknur Bilkay
 Görken, Bülent Karabulut

 Panelistler:
 Cerrahi -
Dursun Buğra
 Radyasyon Onkolojisi -
Mehmet Koç
 Radyasyon Onkolojisi -
Ahmet Kizir
 Tıbbi Onkoloji -
Umut Kefeli
 Tıbbi Onkoloji -
Özkan Kanat
 

 
 Tümör Konseyi: Genitoüriner
 Sistem Kanserleri (Lokal İleri Evre
 (+/- Lenf Nodu) Agresif Prostat
 Kanserinde Sistemik Tedavi
 (Hormon, Kemoterapi) ve
 Radyoterapi)

 Oturum Başkanları:
Gökhan Özyiğit,
 Bülent Yalçın
 
 Panelistler:
 Cerrahi -
Faruk Özcan
 Radyasyon Onkolojisi
 
Murat Çaloğlu
 Tıbbi Onkoloji - Sema Sezgin Göksu
 Tıbbi Onkoloji -
Murat Arslan
 


 Tümör Konseyi: Jinekolojik
 Kanserler (Serviks)

 Oturum Başkanları:
Nilüfer Güler,
 Ferah Yıldız
 
 Panelistler:
 Jinekoloji -
Fırat Ortaç
 Radyasyon Onkolojisi
 
Senem Alanyalı
 Tıbbi Onkoloji -
Nilüfer Avcı
 Tıbbi Onkoloji -
Arzu Oğuz


 Konferans: Genetik Danışmanlık
 Oturum Başkanları:
Bülent Zülfikar,
 Cengiz Canpolat

 Konuşmacılar: Uğur Özbek,
 İlter Güney


 Panel: Üst GIS Tümörleri
 Oturum Başkanları:
Müge Akmansu,
 Faruk Aykan
 
 Mide Kanserinde Neoadjuvan
 Tedavi
-
Mehmet Artaç

 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi
 Gerekli mi?
Dursun Buğra

 
 Panel: Prostat Kanserinde Tartışmalı
 Konular
 Oturum Başkanları:
Hilmi Alanyalı,
 Mustafa Özgüroğlu

 Oligometastatik Hastalıkta Lokal
 Tedavi Seçenekleri
-
Cem Önal

 Metastatik Kastrasyona Duyarlı ve
 Kastrasyona Dirençli Hastalıkta
 Doğru Sıralama Ne Olmalı?

 
Ömer Fatih Ölmez

 


 Panel: Endometriyum ve Over
 Tümörleri
 Oturum Başkanları:
Binnaz Sarper,
 Fulden Yumuk

 Orta-Yüksek Risk ve Yüksek Risk
 Endometrium Kanserinde Adjuvan
 Tedavide;
 Radyoterapi -
Mihriban Erdoğan

 Kemoterapi -
Doğan Koca

 Over Tümörlerinde Yeni Sistemik
 Tedaviler
-
Tarkan Yetişyiğit

 
 Konferans: Geç Dönem Yan Etkiler
 Açısından Uzun Süreli Sağkalım
 İzlemi

 Oturum Başkanları:
Nurdan
 Taçyıldız, Ayhan Dağdemir
 
Konuşmacı:
Melissa Hudson
 (St. Jude Children’s Research
  Hospital)


 Ana Oturum (Seçilmiş Sözel
 Bildiriler): En İyi 3 Çalışmanın
 Sunumu ve Ödül Töreni
 Oturum Başkanları:
Mehmet Kantar,
 Ahmet Özet, Serdar Özkök
 
 SB-1:
Melis Gültekin
 Tartışma:
Yavuz Anacak
 SB-2: Deniz Tural
 Tartışma: Serdar Turhal
 SB-3: Hikmet Gülşah Tanyıldız
 Tartışma: Cengiz Canpolat


 Sözel Bildiriler (Jinekoloji)
 Oturum Başkanları:
Binnaz
 Demirkan, İsmet Şahinler

 S-38: Ali Ayberk Beşen
 Tartışma:
Mehmet Metin Şeker
 S-40:
Tarık Demir
 S-41:
Melek Tuğçe Yılmaz
 S:42:
Aytül Özgen
 Tartışma:
Birsen Yücel


 

 
 Konferans: Çocukluk Çağı Solid
 Tümörlerinde Yüksek Doz
 Kemoterapi ve OKIT

 Oturum Başkanları:
Savaş Kansoy,
 Serap Aksoylar

 Konuşmacı:
Volkan Hazar


 
Sözel Bildiriler (Kolorektal Dışı,
 Diğer)
 Oturum Başkanları:
Arif Aras, Salim
 Başol Tekin

 S-49: Abdullah Sakin
 S-50:
Mehmet Mutlu Kıd
 S-51: Yakup Ergün
 S-52: Barbaros Aydın
 S-53: İlhami Er
 Tartışma: Sevil  Kılçıksız
 


 Sözel Bildiriler (Genitoüriner)
 Oturum Başkanları:
Süleyman Alıcı,
 Zerrin Özgen

 S-43:
Ayşenur Elmalı
 S-45:
Esma Didem İkiz
 S-46:
Şahin Laçin
 S-47:
Mukaddes Yılmaz
 Tartışma:
Dilşen Çolak

 


 Konferans: Çocukluk Çağı
 Kanserlerinde Fertilitenin
 Korunması

 Oturum Başkanları:
Canan Akyüz,
 Ali Varan

 Konuşmacı:
Melissa Hudson
 (St. Jude Children’s Research
 Hospital)


 Panel: Hepatopankreatikobiliyer
 Sistem Tümörleri
 Oturum Başkanları:
Deniz Yalman,
 İdris Yücel

 Sistemik Tedavide Yenilikler
 
Gamze Gököz Doğu

 Lokal Radyoterapi Uygulamaları
 
Petek Erpolat

 HCC Lokal Ablatif Tedaviler
 
Cengiz Erol
 


 Panel: Böbrek Kanseri
 Oturum Başkanları:
Sevil Bavbek,
 Berrin Pehlivan

 Metastatik Böbrek Kanserinde
 Sitoredüktif Cerrahi
-
Faruk Özcan

 Metastatik RCC Birinci Basamak
 Sistemik Tedavi ve Sonrası Sırlama
 Nasıl Olmalı?
-
Banu Öztürk
 

 


 Sözel Bildiriler (TPOG)
 Oturum Başkanları:
Zeynep Karakaş,
 Gülay Sezgin, Can Acıpayam

 SP-19:
Ahmet Onur Yiğit
 SP-21:
Mehtap Ertekin
 Tartışma:
Çağlar Çıtak
 SP-22:
Deniz Tuğcu
 SP-23:
Nur Canpolat
 Tartışma:
Can Acıpayam


 Panel: Metastatik Kolorektal
 Kanserler
 Oturum Başkanları:
Süleyman Altın,
 Abdurrahman Işıkdoğan

 Radyasyon Onkolojisi
 Züleyha Akgün


 Genç Radyasyon Onkologları (GROG)
 Oturumu
 Oturum Başkanı:
Uğur Selek

 Uzmanlık Sonrası Yurt Dışı Deneyim
 ve Kariyer Önerileri

 
Mahmut Özşahin, Mehmet Şen
 

 

 


 Genç Onkologlar Oturumu
 Oturum Başkanları:
İsmail Çelik,
 Mahmut Gümüş, Serdar Turhal